आरुघाट गाउपलिकामा कोरोना को समयमा परिक्षागोरखा, आरुघाट गाउपलिका अन्तर्गत रहेको श्री भीमोदय मा. वि आरुघाटमा कक्षा ८ को ग्रेड वृद्धि परिक्षा संचालन भएको छ ।

Previous Post Next Post